Homeopathie bij dieren

Dieren kunnen om diverse reden klachten ontwikkelen.

Denk hierbij aan acute klachten zoals, een zwelling (door een steek van een wesp o.i.d.), een breuk, een kneuzing, trauma, verlies van een soortgenoot of een verhuizing. Ook komen er verschillende chronische klachten bij dieren voor, denk hierbij aan artrose, HD en allergieën, huidklachten, angsten en er zijn er uiteraard meer.

Samen met u kijk ik naar de biografie van uw dier, maar ook naar erfelijke ziekten die bijv. voor komen bij een diersoort of ras. Ik hoor graag van u wat uw dier zo uniek maakt. Denk dan aan het karakter, voorkeuren in voeding, ligplek, behoefte aan warmte, beweging, frisse lucht of rust. Tijdens een consult zal ik ook vragen naar huidig medicijngebruik, naar ziekten of klachten in het verleden en de eventueel bijbehorende behandeling.

Ik werk met klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie, wat betekend dat ieder aspect, hoe klein ook een plek krijgt in de behandeling, om zo een duurzaam herstel van uw dier te bewerkstelligen. Door een zo compleet mogelijke anamnese af te nemen krijg ik een goed beeld van uw dier en zijn of haar klachten. Hieruit zal een voorschrift vloeien, waarmee u aan de slag kunt.

Aanvullende adviezen m.b.t. voeding, huisvesting of bijv. de verwijzing naar een dierenarts of andere discipline zoals een osteopaat kunnen ook aan bod komen. Alles om er voor te zorgen dat uw dier zich weer lekker in zijn/haar vel gaat voelen.