Homeopathie voor mensen

Heb je last van een allergie, diabetes, huidklachten, of is je hormoonhuishouding uit balans. Ben je herstellende van een ziekte of operatie, heb je mentale klachten zoals een burn-out, depressie of angsten! Klassieke homeopathie kan je ondersteunen. Door aan te spreken op het zelfherstellende vermogen van ons lichaam is een duurzaam herstel mogelijk!

Bewegen, voor mij een heel belangrijk woord, welke je op vele manieren kunt gebruiken. Zowel fysiek als mentaal zijn we altijd in beweging, in ontwikkeling. Op verschillende vlakken kan het tot uiting komen dat dit niet lukt zoals we zouden willen.

Ik werk met behulp van klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie. Dit betekend dat ik vragen zal stellen over de huidige klachten, erfelijke ziekten, de biografie, medicatiegebruik en wanneer klachten beter of slechter worden. Voor een consult nemen ik ruim de tijd, uiteindelijk gaat het om het complete plaatje. Elk aspect, hoe klein het ook lijkt, neem ik mee in de behandeling. Dit geldt voor zowel acute als chronische klachten of klachten na herstel van ziekte of bijv. een breuk.

Datzelfde geldt uiteraard ook voor de ontwikkeling van kinderen. Bij hen kunnen door verschillende omstandigheden of onderliggende verstoringen, klachten ontstaan. Denk aan problemen met de motoriek, de sociale ontwikkeling, angsten of wellicht op school, zoals bijvoorbeeld dyslexie, pesten of gepest worden. Herstel na ziekte of heftige gebeurtenissen.

Hoe mooi zou het zijn als een kind zich zo optimaal mogelijk mag ontwikkelen en hierin ondersteunt kan worden.

Door alle informatie te verzamelen wordt het een behandeling op maat, geheel afgestemd op het individu. De inname en frequentie van de middelen, is afhankelijk van de aard van de klacht, de sterkte (de potentie) van het geneesmiddel en de gevoeligheid.

Kleine stapjes, een duurzaam herstel, kom in beweging, maak een afspraak, de rest volgt dan vanzelf!